I december 2010 startades 18+ verksamheten. Verksamheten vänder sig till ungdomar med uppehållstillstånd som tidigare anlänt till kommunen som ensamkommande flyktingbarn.

 

Ungdomar som har fyllt 18 år och som samtycker att flytta till 18+ kan efter samråd med 18+ verksamheten och beslut från socialtjänsten få fortsatt stöd från 18+ verksamheten, dock ej längre än till 21-årsålder.

 

Ungdomarna bor i egna lägenheter, som hyrs av 18+ verksamheten. Lägenheterna är spridda i kommunen.

Kontakt:
Enhetschef Håkan Roos , telefon 073-275 28 41