Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >

Samhällsbyggnadskontoret inför från och med 1 september ett nytt telefonnummer för bygglovsärenden, 0278-25810. Numret kommer att vara bemannat med bygghandläggare måndag och torsdag 08.00-09.30 samt tisdagar 15.00-16.30.

Samtidigt slopas den öppna besökstiden, förutom i samband med kommunfullmäktiges sammanträden. Besök tas istället emot efter överenskommelse. Genom ändringen kan handläggningstiderna förkortas.

puff SM 2
Snöröjning och halkbekämpning
Öppna föreläsningar om missbruk & beroende
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Anita Svantesson

Väder i Bollnäs

klart.se