Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för första halvåret 2016. Dessa skiljer sig något mot tidigare utskickade preliminära uppgifter.

Invånarantalet har under första halvåret ökat med 209 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 165 personer.

• Antalet födda är 123 och det är färre än i fjol men i nivå med åren dessförinnan
• Antalet döda är 155 och det är något färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd
• Antalet inflyttade är 705 och det är färre än i fjol men fler än åren dessförinnan.
• Antalet utflyttade är 474 och det är färre än i fjol men något fler än åren dessförinnan.

Utifrån första halvåret ser det ut som att årets invånarökning kommer bli lika stor eller större än de senaste två åren, det vill säga mellan 200 - 300 personer.

Inflyttningen är något lägre i år än förra året, men det är också utflyttningen. Flyttnettot är något högre än både 2014 och 2015.

Liksom tidigare är det flyktinginvandringen som gör att invånarantalet ökar. Utan denna skulle kommunens invånarantal minska med 100-150 personer årligen.

Man kan också notera att det sista åren är en obalans mellan könen på de flyttande. Fram till 2013 var de flyttande ganska jämt fördelade mellan kvinnor och män.

Om man tittar på summerat flyttnetto för åren 2006-2013 var könsfördelningen 50-50.

Om man tittar på summerat flyttnetto från januari 2014 till 23 augusti i år så är
könsfördelningen en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Se sammanställning i bifogad fil.

pdfLänk till fil som redovisar utvecklingen första halvåret för kommuner och län samt en prognos för helåret med mera.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se