Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >

Vid sammanträdet den 31 oktober behandlades bland annat följande ärenden:

  • Kommunfullmäktige beslutade att kulturnämnden inte behöver återställa underskottet på 500 000 kr för 2015.
  • Kommunfullmäktige fastställde utdebiteringen för år 2017 till 21,38 per skattekrona; alltså ingen höjning av kommunalskatten.
  • Delårsrapporten fastställdes.
  • Det blev en hel del diskussion om remissen vad gäller regional indelning. Margareta Modin och (SD) ville att frågan skulle avgöras i en folkomröstning. Åsa Äng Eriksson (M) hade synpunkter på tidsperspektivet vad gäller införandet, men tyckte remissvaret från Bollnäs kommun var bra. (M) fick också stöd av ytterligare kommunfullmäktigeledamöter. Majoriteten röstade dock ja för yttrandet och införande 2019. 22 röstade ja, 20 nej, 1 avstod och 2 var inte närvarande.
  • Irene Frank (BP) ville veta varför barn- och utbildningsförvaltningens tjänstemän avslagit ansökan om skolskjuts till Segersta Friskola. Barn- och utbildningsförvaltningens ordförande Kristoffer Lindberg förklarade att man utgår från skollagen och de riktlinjer kommunen har som säger att skjuts beviljas elever till närmaste placeringsskola; i det här fallet Kilafors skola.
  • Kommunstyrelsens ordförande Marie Centerwall bad att få återkomma med ett mer uttömmande svar vad gäller matsvinnsprojektet som Kenneth Nilshem (C), undrade över.
  • Johan Tolls (MP) motion om utlåning av fröer på kommunens bibliotek avslogs efter en lång debatt. 24 ledamöter ville avslå motionen, 15 bifalla den och 4 avstod från att rösta.
  • Liberalerna Yanina Westergren och Peter Nordebo hade motionerat om att Bollnäs kommun gör en kartläggning över förekomsten av hedersrelaterat våld och tryck. Kommunfullmäktige beslutade om att ny kartläggning ska göras i kommunen och i samarbete med Länsstyrelsen och Region Gävleborg.
  • Kollektivtrafiken måste ses över. Det tycker vänsterpartisten Göran Jansson i en motion. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen med svar senast i juni 2017.
  • Ett medborgarförslag om busslinje som går via Nygatan och har hållplats vid Stenbomsgatan hade lämnats in. Medborgarförslaget delegerades till kommunstyrelsen.

Det fullständiga protokollet och samtliga beslut hittar du i protokollsbiblioteket.

Du kan också följa kommunfullmäktige direkt och i efterhand på vår webb.

Val av skola
Priser och stipendium 2017
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se