Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

 

SCB har publicerat definitiva befolkningsuppgifter för kvartal 1-3 2016.

Dessa skiljer sig en del mot tidigare utskickade preliminära uppgifter. I SCB:s definitiva uppgifter är framförallt antalet inflyttade fler.

Invånarantalet har under kvartal 1-3 ökat med 262 personer. Motsvarande period i fjol ökade invånarantalet med 168 personer.

Antalet födda är 202 och det är något färre än i fjol men fler än åren dessförinnan.
Antalet döda är 238 och det är något färre än beräknat utifrån invånarnas åldersstruktur och förväntade medellivslängd.
Antalet inflyttade är 1 115 och det är färre än i fjol men fler än åren dessförinnan.
Antalet utflyttade är 827 och det är färre än i fjol men något fler än åren dessförinnan.

Utifrån kvartal 1-3 ser det ut som att årets invånarökning kommer bli uppemot 300 personer.

Inflyttningen är något lägre i år än förra året, men det är också utflyttningen. Flyttnettot är högre än både 2014 och 2015.

I bifogad fil redovisas utvecklingen kvartal 1-3 för kommuner och län samt en helårsprognos för Bollnäs.

Clas Olsson
Ekonomikontoret
0278-251 43

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se