Val av skola förskoleklass & årskurs 7 >
Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >

Kommunfullmäktiges sista sammanträde den 19 december inleddes med musik av lärare från Kulturskolan. Därefter en tyst minut för offer och anhöriga som under helgen drabbats. Vid sammanträdet den 19 december behandlades bland annat följande ärenden:

 

• Bollnäs kommun ställer sig positiv till Ovanåkers kommuns biosfärskandidatur och med en önskan om att ingå i Ovanåkers biosfärskandidatur och utvecklingsplanen Biosfär Voxnadalen. Ledordet är Bruka utan att förbruka.

• Kilafors Biografteaterförening beviljades medel för ombyggnad med 789 000 kr under 2016. Förutsättningen var dock att Boverket beviljade medel. Föreningen fick dock avslag på sin ansökan. Nu ska föreningen göra en ny ansökan och därför omfördelas medlen till 2017.

• Teknik- och fritidsnämnden tillförs investeringsmedel för budgetår 2018 om högst 1,7 miljoner kr för inköp av digitala infartstavlor; till att börja med två. Nämnden beviljas också 180 000 kr per år i driftbudget. 

• Kommunfullmäktige beslutade att avslå kulturnämndens begäran om ytterligare 500 000 kr för 2017. Samtliga bollnäspartister samt Thomas Backan, C, reserverade sig mot beslutet. Kulturnämnden ska dessutom redovisa sin utredning om ekonomin för kommunfullmäktige.

• Kommunfullmäktige uppdrog dessutom till samtliga nämnder och styrelser att planera för anpassning av budget för 2017. Dessa ska presenteras för kommunfullmäktige i mars 2017. Kommunfullmäktige beslutade också att anpassningar för 2018 och framåt måste göras och de ska redovisas till kommunfullmäktige hösten 2017 i samband med att beslut om driftsbudgetar tas.

• Erika Engberg (S), Maria Forsell Mörk (V), Peter Nordebo, (L) och Johan Toll, (MP) hade tillsammans motionerat om att med handling visa att sociala företag minskar utanförskapet genom att se till att förvaltningar och bolag tar ett ökat socialt ansvar, genom att själva anställa fler personer med funktionsnedsättningar, som är berättigade till särskilt stöd från de statliga myndigheterna och att vid upphandlingar använda sig av lagens möjligheter att ställa särskilda sociala krav i samband med upphandlingar för att ge fler arbetsintegrerande sociala företag möjlighet att konkurrera om kommunala uppdrag. Motionen fick dock inte gehör i kommunfullmäktige. Röstsiffrorna blev 21 -22.

• Kenneth Nilshem och Per-Erik Andersson, båda (C), hade motionerat om att kommunen bör inrätta sattelitkontor/medborgarkontor i Arbrå och Kilafors. Motionen remitterades till kommunstyrelsen och åter till fullmäktige juni 2017.

• Ett medborgarförslag om gratis busskort till alla ungdomar upp till 19 år delegerades till kommunstyrelsen. Ytterligare ett medborgarförslag handlade om att höja Brotorgsscenen för att ge fler möjligheter att se scenframträdanden. Det förslaget delegerades till teknik- och fritidsnämnden.

• Fredrik Skoglund (S), miljö- och byggnämndens ordförande redogjorde för nämndens verksamhet.


Det fullständiga protokollet och samtliga beslut hittar du i protokollsbiblioteket.

• Du kan också följa kommunfullmäktige direkt och i efterhand på vår webb.

Val av skola
Priser och stipendium 2017
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se