Kom och fira staden Lördag 27 maj >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >

I dag har personal inom förskolan krav på dokumentation av barnens utveckling och att läroplanen följs. Det har tidigare skett genom att man dokumenterat för hand. Nu kommer kommunens förskolor att börja arbeta med ett digitalt system – Unikum.

För några dagar sedan samlades förskolepersonalen på Kulturhuset i Bollnäs. Omkring 210 personer deltog i inspirationsträffen inför införandet av systemet Unikum. När systemet kommer att vara infört fullt ut vet man ännu inte. Systemet har testats i mindre skala på några förskolor och i Söderhamn är det redan infört. 

Förskolecheferna Maria Nyhammar och Malin Sjölund ser det nya systemet som kommer att vara ett verktyg för personalen att utbyta erfarenheter och därigenom utveckla förskoleverksamheten.
Det här var första gången som all förskolepersonal samlades.

Förvaltningschefen Kajsa Mellner Daxberg tycker det är positivt att samla medarbetare på det här sättet; dels för utbildning, dels för utbyte av erfarenheter.

Kulturhuset Bollnäs

Kulturhuset Bollnäs

Bollnäs 75 år
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se