Inför skolvalet läsåret 2018/19 mer information hittar du här >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

I dag har personal inom förskolan krav på dokumentation av barnens utveckling och att läroplanen följs. Det har tidigare skett genom att man dokumenterat för hand. Nu kommer kommunens förskolor att börja arbeta med ett digitalt system – Unikum.

För några dagar sedan samlades förskolepersonalen på Kulturhuset i Bollnäs. Omkring 210 personer deltog i inspirationsträffen inför införandet av systemet Unikum. När systemet kommer att vara infört fullt ut vet man ännu inte. Systemet har testats i mindre skala på några förskolor och i Söderhamn är det redan infört. 

Förskolecheferna Maria Nyhammar och Malin Sjölund ser det nya systemet som kommer att vara ett verktyg för personalen att utbyta erfarenheter och därigenom utveckla förskoleverksamheten.
Det här var första gången som all förskolepersonal samlades.

Förvaltningschefen Kajsa Mellner Daxberg tycker det är positivt att samla medarbetare på det här sättet; dels för utbildning, dels för utbyte av erfarenheter.

Kulturhuset Bollnäs

Kulturhuset Bollnäs

Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Helene Åkerström-Hartman

Väder i Bollnäs

klart.se