Val av skola förskoleklass & årskurs 7 >
Upptäck Bollnäs i vinter besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen snöröjer och halkbekämpar läs mer om vårt arbete >
Elitidrottspris: Utdelas till person eller lag som under det senaste året gjort uppmärksammade och förtjänstfulla insatser inom elitidrotten.
Föreningsledarpris: Utdelas till föreningsledare som gjort förtjänstfulla, ideella insatser inom barn/ungdomsverksamhet eller annan föreningsverksamhet.
Årets förening: Priset utdelas till förening i Bollnäs kommun som genom sin verksamhet tillfört samhället och invånarna nyttigheter och föredömen, socialt, kulturellt och/eller idrottsligt.
Kulturpris: Utdelas till person för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet.
Kulturstipendium: Utdelas till person för utbildning och utveckling inom kulturområdet.
 
Detaljer kring reglementet för priser och stipendium hittar du HÄR
 
Ansökan och förslag till pristagare/stipendiater skall vara kulturenheten tillhanda senast den 14 mars. Välkommen med ansökan och/eller förslag till Bollnäs kommun, kulturenheten, 821 80 Bollnäs eller via e-post: catharina.ingvarsson@bollnas.se.
Upplysningar lämnas Catharina Ingvarsson, 0278-253 88 eller Mats Hägglund, tfn 0278-251 37.

Val av skola
Priser och stipendium 2017
Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Joel Groth

Väder i Bollnäs

klart.se