Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

Från 1 april 2017 kommer Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner byta telefonnummer till 0278-25004. Tidigare telefonnummer till enheten upphör att gälla i och med detta byte.

Detta gör man för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då flertalet av enhetens anställda kommer att hjälpas åt att svara på detta nummer.

Länk till Överförmyndarenhetens sida

Anslagstavla
puff aktivitetsbidrag
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se