Inför skolvalet läsåret 2018/19 mer information hittar du här >
Upptäck Bollnäs besök vår turistwebb >
Kulturkvarteret ger dig upplevelser besök vår evenemangskalender >
Kommunen finns i sociala medier följ oss gärna >
Kommunen söker nya medarbetare till lediga tjänster >

Val av skola för läsåret 2017-2018 är nu klart och för att se vilken skola ni blivit placerade på loggar du in på Skolplatsen.

E-postutskick har gjorts till alla som valt skola i Skolplatsen, med uppmaning om att logga in i Skolplatsen för att se vilken skola man blivit placerad på. Om du har valt via Skolplatsen men inte fått något e-postutskick behöver du logga in och uppdatera din kontaktinformation. 

 

På denna sida finner du information om Skolplatsen.

Hjälp till barn och unga
Ny i Sverige

Mitt Bollnäs

Mitt Bollnäs - Helene Åkerström-Hartman

Väder i Bollnäs

klart.se