Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Sveriges regering har fattat ett unikt beslut om en nationell livsmedelsstrategi. Det övergripande målet är att vi ska producera mer svenska livsmedel. Det kommer att skapa tillväxt och sysselsättning, ökad självförsörjning och minskad sårbarhet samtidigt som relevanta miljömål nås.

Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och LRF Gävleborg samarbetar nu för att ta fram en regional livsmedelsstrategi för länet.

• Hur kan ökad livsmedelsproduktion bli en tillväxtfaktor för Bollnäs kommun?
• Hur ska vi samverka regionalt för en sammanhållen livsmedelskedja och för minskad sårbarhet?

Tillsammans med Bollnäs kommun arrangeras ett dialogmöte till vilket du bjuds in att vara med och påverka hur vår regionala livsmedelsstrategi ska se ut. Är du intresserad av livsmedelsfrågor och brinner för landsbygden? 

Tid: 10 april kl. 19.00-21.00
Plats: Scandic Bollnäs
Fika: Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.
Anmälan: naringslivochutveckling@bollnas.se

Varmt välkommen!

pdfInbjudan till dialogmöte om livsmedelsstategi845.13 KB

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se