Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

 

Välkommen till dialogkonferensen ”Regional och lokal utveckling utan EU-medel – går det?” Konferensen hålls på Clarion Hotel Winn i Gävle den 17 april. Antalet platser är begränsade.

Sammanhållningspolitiken är EU:s största politikområde. Huvudsyftet är dels att stärka sammanhållningen mellan EU:s medlemsländer och dels att bidra till en gemensam och parallell utveckling inom hela EU. Den omfattar alla medlemsländer från nationell till regional och lokal nivå.

De medel (strukturfonder) som finns inom sammanhållningspolitiken ska stimulera till att skapa nya och fler arbetstillfällen och samtidigt bidra till ett jämlikt/jämställt och miljömässigt hållbart Europa och på så vis bidra till att höja medborgarnas livskvalitet.

Beslut om hur strukturfondsmedel får användas och av vilka länder tas i sjuårsperioder. Den nuvarande perioden pågår mellan 2014-2020. I vår fattas beslut om vilka länder som kommer att få ta del av dessa medel nästa period och på vilket sätt. Det finns en risk att Sverige efter 2020 inte längre kommer att få del av strukturfondsmedlen eller att stödet minskar i omfattning.

För att få veta hur Region Gävleborg tänker och vad de vill i Gävleborg efter 2020 bjuder de in till en regional dialogkonferens den 17 april i Gävle. Konferensen riktar sig främst till politiker och chefer men även till dig som medborgare. Antalet platser på konferensen är begränsade.

pdfInbjudan276.43 KB

Mer om ämnet
Debattartikel Arbetarbladet
Mer om sammanhållningspolitiken (Sveringes Kommuner och Landsting)

8826278 sweden and the eu WEBB

 

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se