Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Ämnet moderna språk kommer att ingå i kursplanen för elever i årskurs 6 från och med hösten 2018. Du som vårdnadshavare för elev i årskurs 5 i den kommunala skolan har därför fått ett brev från utbildningskontoret med information om språkvalet. Valet av språk kommer även att följa med eleven till årskurs 7.

Om du inte fått brevet hör du av dig till utbildningskontoret antingen via e-post utbildningskontoret@bollnas.se eller via telefon 0278-254 89 eller 0278-255 71.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se