Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Trafikverket har satt upp en digital skylt efter riksväg 83 i höjd med Lilltjära utanför Kilafors. Skylten används för att ge dig som trafikant i södergående riktning information om trafikläget. Exempelvis köer på E4, olyckor, vägarbeten eller översvämningar. Det gör att du som trafikant kan välja en annan väg.

Skylt på riksväg 83

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se