Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

 

Idag har det varit kommunsamråd i Bollnäs stadshus. Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Region Gävleborg träffades med syfte att bland annat diskutera samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Region Gävleborg och länets samtliga kommuner. Målet är att få en högre sysselsättningsgrad i länet.

Frågor som diskuterades var bland annat:
Hur skapar vi arbete och försörjning till alla Gävleborgare?
Hur ska den framtida kompetensförsörjningen se ut?

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg framförde att kommunerna i Gävleborg har varit och är bra på att skapa extratjänster till de som varit arbetslösa en längre tid.

På bilden ser du regionråd Tommy Berger, Bollnäs kommuns kommunalråd Marie Centerwall och Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

webb

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se