Hur vill du att Bollnäs ska se ut? Vi vill ha din åsikt!

Idag är vattenföringen följande i Voxnan och Ljusnan:

Ljusnan
En klass 2 varning för mycket högt vattenstånd gäller förnärvarande. 

Från Svegsjön tappar man nu drygt 500 m3/s i nuläget. Man kommer sannolikt att öka tappningen under de kommande dygnen dock oklart i nuläget hur mycket. Det innebär ökade vattennivåer nedströms.

Varpen i Bollnäs kan komma att öka ytterligare och i sämsta fall jämnföras med de nivåer man hade under år 2000. Nedströms Varpen kommer nivåerna att öka både i Bergviken och Marmen, dock förväntas inte så höga vattenstånd som i Varpen.

Bollnäs kommun har levererat sand till tunnelutloppet vid Varpnäsvägen i Bollnäs där du kan fylla sandsäckar för invallning av fastigheter om du behöver. Dessa sandsäckar finns att hämta vid Brandstationen i Bollnäs, Nylandsvägen 2. Kom ihåg att ta med egen spade.

Nybro (Voxnabruk) har en vattenföring på ca 140 m3/s mot medianvattenföring 43m3/s. Gällande Voxnan har nivåerna stabiliserat sig vilket innebär att om det inte tillkommer någon nederbörd bedöms nivåerna som höga men stabila.

Räddningstjänsten kan kontaktas på telefonnummer: 0278-540 000 alternativt e-post: bib@kfsh.se

Det höga vattenståndet i små och medelstora vattendrag tenderar att fortsätta att sjunka, dock är det fortsatt höga flöden på vissa platser.

Anslagstavla
Ny i Sverige
Hjälp till barn och unga

Väder i Bollnäs

klart.se