akc smabilder2016

Aktivitetscentrum, Bollnäs, är ett samarbetsprojekt mellan Arbetsmarknadsenheten, AME, Bollnäs kommun, Hälsinglands utbildningsförbund och  Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. Målgruppen är personer som omfattas av Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända flyktingar.

Projektägare: Arbetsmarknadsenheten, Bollnäs kommun.

Verksamheten bedrivs via olika aktiviteter och sker i kombination med Svenska för invandrare, SFI, alternativt på heltid utifrån syftet med den arbetsmarknadsinsats som af anvisar. Insatserna sker med utgångspunkt från individens behov.

Projektet är en arbetsmarknadsinsats i Bollnäs kommuns Integrationsstrategi.

Informationsmaterial:
Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift
Hitta till oss (karta, pdf)

Externa länkar:
Arbetsförmedlingen
Komvux/SFI

Vid frånvaro
Aktivitetscentrum för deltagare som skall anmäla frånvaro 
Tfn: 070-642 73 77

Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
tfn: 0278- 257 50
mob: 072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se

Coach
Erik Nygren

Mob: 070-327 55 10
E-post: erik.nygren@bollnas.se

Handledare
Emma Wassberg
Tfn: 070-363 97 46
E-post: emma.wassberg@bollnas.se

Lena Norling
Tfn: 070-327 55 07
E-post: lena.norling@bollnas.se

Ghirmay Asfaha Maharizghi
Tfn: 070-365 16 49
E-post: ghirmay.maharizghi@bollnas.se

Fatinah Budeir
Tfn: 070-363 87 94
E-post: Fatinah.budeir@bollnas.se

Sussi Ungh
Tfn:070-528 27 03
E-post: sussi.ungh@bollnas.se

Kenneth Petersson
Tfn: 070-365 16 02
E-post: Kenneth.petersson@bollnas.se

Tommy Rask
Tfn: 070-528 27 03
E-post: tommy.rask@bollnas.se

Helena Hådén
Tfn: 070-365 16 04
E-post: helena.haden@bollnas.se

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75