Drop – in

Anhörigstöd i Bollnäs erbjuder dig som vårdar en närstående möjlighet till egen tid att göra det du vill/behöver. Vi som i vanliga fall arbetar i dagverksamheten på anhörigstödet finns tillgängliga 13:00 -16:00 här på Våggatan 11 dessa onsdagar under hösten: 4  oktober, 11 oktober, 25 oktober, 1 november, 8 november, 22 november, 6 december, 13 december och 20 december. Din närstående får tillbringa en stund med trevlig social samvaro hos oss. Ingen föranmälan behövs. Varmt välkommen!

 

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till barn/ungdom med NPF-diagnos eller intellektuell funktionsnedsättning. Skulle du vilja träffa andra anhöriga i samma situation i en samtalsgrupp? 
Välkommen till träffar hos anhörigstödet på Våggatan 11, i Bollnäs. Nästa träff är torsdag 19 oktober 18,00.

Ring oss gärna! 0278-257 15

Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 

Anhöriggrupp
Du som är anhörig till person som lider av psykisk ohälsa är välkommen till anhöriggrupp onsdag 11 oktober 18.00 i anhörigstödets lokaler på Våggatan 11 i Bollnäs. På träffen deltar Karin Dahlström, kurator på Öppenvårdsmottagningen Region Gävleborg. Hon berättar om vilket stöd och vilken hjälp hon i sin yrkesroll kan bidra med för anhöriga och närstående.

 För mer information, kontakta anhörigkonsulent Åsa Svärd  0278-257 16

 

Anhöriggrupp
Har du en närstående – barn, syskon, förälder, eller någon annan i din omgivning med ätstörning?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs

Ring oss gärna! 0278-257 15
Anhörigstödjare Eva-Marie, Eva och Inger

 


Anhöriggrupp
Har du någon närstående med någon form av hjärt/kärlsjukdom?
Varmt välkommen att delta i en anhöriggrupp på Våggatan 11 i Bollnäs. Det finns grupper både dag- och kvällstid

Ring oss gärna! 0278-257 15

 

Vill du att vi kontaktar dig? Klicka på länken och fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig: Kontakt