smabilder asf

Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)

Arbetsmarknadsenheten (AME) samordnar kommunens insatser gällande arbetsintegrerande sociala företag för arbetssökande. Detta sker i samarbete med Näringslivskontoret, Socialtjänsten (Försörjningsstödsenheten), Coompanion samt Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland. Tillsammans vill vi stimulera utvecklingen av socialt företagande i kommunen.

Coompanion är stödresurs för ASF inom Bollnäs kommun.


Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

ASF är företag som driver en näringsverksamhet, dvs. producerar och säljer varor eller tjänster.

  • med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle.
  • som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt.
  • som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.


Informationsmaterial:

Här kan du ladda hem vår broschyr för utskrift


Externa länkar

Arbetsformedlingen
Coompanion
Finsamgavleborg
Sofisam
Tillvaxtverket

 

Kontakt

Arbetsmarknadskonsulent, Arbetsmarknadsenheten
Katarina Ahlström
Tfn: 0278-258 86
E-post: katarina.m.ahlstrom@bollnas.se

Arbetsförmedlare, Arbetsförmedlingen Södra Hälsingland
Ulrika Nyström
Tfn: 010-486 79 23
E-post: ulrika.nystrom@arbetsformedlingen.se

Företagsrådgivare ASF, Coompanion
Elin Bogren
Tfn: 073-367 55 23
E-post: elin.bogren@coompanion.se

Kontaktperson
Katarina Ahlström

Skicka e-post
0278 - 258 86