Utbildningskontoret
Arbetar med den centrala ledningen och administrationen för förskola och grundskola i Bollnäs kommun.

Förskola och pedagogisk omsorg
Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds barn i åldrarna 1-5 år i både kommunala och fristående förskolor samt familjedaghem. Allergiförskola och tillsyn på obekväm arbetstid erbjuds efter behovsprövning och öppen förskola erbjuds i samarbete med Familjecentrum. Länk till information om förskolor och familjedaghem.

Grundskola och fritidshem
Grundskola och fritidshem bedrivs i både kommunala och fristående skolor. Grundsärskoleelever är integrerade i grundskolan.

Gymnasieskola
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. www.hufb.se

Gymnasiesärskola
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. www.hufb.se

Vuxenutbildningsenheten
Bollnäs kommun ingår i Hälsinglands utbildningsförbund, som sedan hösten 2015 ansvarar för verksamheten. www.hufb.se

Modersmålsenheten
Organiserar studiehandledning för elever med ett annat modersmål än svenska. Länk till modersmålsenheten.

Elevhälsan
Arbetar med stöd och hjälp, och består av skolläkare, skolsköterskor, skolpsykologer, skolkuratorer och specialpedagoger. Länk till elevhälsan.

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Mån-ons 08.00-16.30
Tors 08.00-18.00
Fre 08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01