Inom skolan i Bollnäs kommun ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. 

Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet.

Om du inte är nöjd med kommunens hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolväsendets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol.

Välkommen med dina synpunkter eller klagomål!