Vi vänder oss till personer som har frågor kring eller oro för sitt eget missbruk av alkohol, narkotika eller läkemedel. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons missbruk är också välkomna att kontakta oss.
Beroendecentrum är ett samarbete mellan sjukvård och socialtjänst där professionell hjälp erbjuds. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, läkare och alkohol- och drogterapeuter.

Vi kan erbjuda:

 • Råd och stöd. Vid rådgivning kan du vara anonym
 • Abstinensbehandling
 • Nertrappning av läkemedel
 • Läkarkontakt
 • Motivationssamtal
 • Motivationsgrupp
 • Utredning vad gäller riskbruk, missbruk, beroende
 • 12-stegsbehandling
 • HAP-program (haschavvänjning)
 • Efterbehandling
 • Anhörigbehandling
 • Sorgebearbetning
 • Uppsökande verksamhet/fältarbete
 • Förebyggande arbete ANDT


Vi kan erbjuda snabb kontakt med socialförvaltningen om du behöver behandling

Öppettider
Måndag – fredag 08.00 – 16.00
Ring 0270-77031 för rådgivning och tidsbokning till Sjuksköterska.
 

Besöksadress: Östra Stationsgatan 15

Telefonnummer
Terapeuter 0278-254 65, 0278-254 66, 0278-254 67, 072-529 75 45

 

Öppna jämförelser
Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att publicera öppna jämförelser inom socialtjänstens områden, däribland missbruks- och beroendevård för vuxna. Jämförelserna ska spegla olika aspekter av kvalitet, resultat och effektivitet. Det övergripande målet med öppna jämförelser är att stödja nationella aktörer, ansvariga huvudmän och utförare i arbetet med att främja en god vård och omsorg för den enskilde. Arbetet sker i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
Det är sjätte gången som Socialstyrelsen presenterar öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården. Syftet med denna rapport är att presentera resultat på nationell nivå av 2014 års jämförelser. Klicka här för att komma till rapporten