Här hittar du blanketter som är viktiga om du vill bygga.

Bygglov,  marklov, rivningslov

Anmälan

Beställning av kart- och mättjänster

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bygghandläggare
0278-25810

Telefontider:
Måndagar och torsdagar 08:00-09:30
Tisdagar 15.00-16.30

Besökstider: Torsdagskvällar 16:00-18:00 samt efter överenskommelse

OBS! Ingen besökstid på torsdagskvällar v. 25-31.