skolabarnomsorg

Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ta del av dina barns närvaro i skolan? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå.

 

Problem att öppna pdf-blankett?
» Om du inte har Adobe Reader, ladda hem det här
» Använder du Google Chrome, högerklicka på blanketten och välj "spara länk som".
» Öppna sedan blanketten från den mapp du sparade den i.
» Använder du Internet Explorer, gör som ovan men välj "spara mål som"

Förskola och familjedaghem E-tjänst Blankett
Delad barnomsorgsavgift vid delad vårdnad, Avtal för   pdf blanketter Blankett
Delad barnomsorg, Uppsägning av avtal för   pdf blanketter Blankett
Fristående förskola, Ansökan om godkännande att starta   pdf blanketter Blankett

Förskola för barn som har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt, Ansökan om

  pdf blanketter Blankett
Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Ansökan om  key etjanster E-tjänst  
Inkomstförfrågan barnomsorg   pdf blanketter Blankett
Media på Internet och i tryckt information   pdf blanketter Blankett
Omsorg på obekväm arbetstid (Dag och Natt), Ansökan/prövning om key etjanster E-tjänst  
Omsorgsbehov, Anmälan om ändrat   pdf blanketter Blankett
Grundskola och fritidshem    
Fritidshem för barn som har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt, Ansökan   pdf blanketter Blankett
Fristående fritidshem, Ansökan om godkännande att starta   pdf blanketter Blankett
Ledighetsansökan   pdf blanketter Blankett
Media på Internet och i tryckt information   pdf blanketter Blankett
Modersmålsundervisning, Anmälan till   pdf blanketter Blankett
Skolskjuts vid val av annan skola läsåret   pdf blanketter Blankett
Skolskjutsar, Undantag av särskilda skäl/annan särskild omständighet   pdf blanketter Blankett
Språkval, Ändring av   pdf blanketter Blankett
Val av skola förskoleklass  key etjanster E-tjänst  
Val av skola Åk 7  key etjanster E-tjänst  
Växelvis boende, Ansökan om skolskjuts för elever med   pdf blanketter Blankett
Öppenfritidsverksamhet för 10-13 åringar, Anmälan till  key etjanster E-tjänst  
Gymnasieskola    
Elevresa, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Elevresa, Ansökan för elever vid Hälsingegymnasiet   pdf blanketter Blankett
Enskilda resor, Ansökan för elever vid Hälsingegymnasiet   pdf blanketter Blankett
Enskilda resor, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Gymnasieskola, Ansökan till key etjanster E-tjänst  
Inackorderingsstöd - Gymnasial utbildning, Ansökan om   pdf blanketter Blankett
Ogiltig frånvaroavisering sms och e-post   pdf blanketter Blankett
Språkval, Ändring av   pdf blanketter Blankett
Gymnasiesärskola    
Ogiltig frånvaroavisering sms och e-post   pdf blanketter Blankett
LSS-boende (individavtal), Ansökan   pdf blanketter Blankett
Utbildning, boende och idrottsgymnasium, Ansökan   pdf blanketter Blankett