Bollnäs kommun erbjuder Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS)  till vissa personer med funktionsnedsättning. Insatsen kan också sökas enligt Socialtjänstlagen (SoL). Daglig verksamhet riktar sig till personer i arbetsför ålder som saknar arbete och inte utbildar sig. Vi tycker att det är viktigt att våra verksamheter är meningsfulla, stimulerande och utvecklande i gemenskap med andra. Den ska utgå från dina behov, förutsättningar och önskemål. För ansökan kontakta bistånds- eller LSS handläggarna.

 

De Dagliga verksamheterna

Basgrupper:

Davidsgården
Davidsgården erbjuder en fin miljö i naturnära omgivningar. På våren planteras frön och växter som vi sedan får följa och se växa upp och sommartid jobbar vi sedan mycket ute och tar hand om våra växter i trädgården. Här kan man arbeta med hantverk av olika slag som till exempel att sy, måla, sticka, snickra och gjuta i lera och vi säljer sedan våra hantverk i vår lilla butik. Från Davidsgården hjälper de till med att leverera post och förrådsvaror till övriga verksamheter. Övriga aktiviteter som erbjuds här är sång, musik och utflykter.
Telefon: 0278- 255 83, 070- 524 42 54

Heden
Denna dagliga verksamhet är uppdelad i olika grupper där brukarna kan delta efter intresse. Verksamheten har tillgång till stora lokaler och en mycket fin utemiljö. De sysselsättningar som finns i dag är:
Sinnesstimulans, här kan du vila eller få sinnesstimulans i olika rum som till exempel i:

  • Vita rummet, där det finns en vattensäng med bolltäcke och ljusterapi.
  • Gröna rummet, som har ett djungeltema med rinnande vatten, ljusspel, musik och bolltäcke.
  • Blåa rummet, där du kan ligga och vila och se in i havets fantastiska värld samtidigt som du lyssnar på lugnande havsmusik.
  • Svarta rummet som ger möjlighet till lugna samtal eller återhämtning i mysig miljö till en brasas sken och värme.

Andra former av sysselsättningar:

  • Bakning: på Heden ligger köket i lokalens hjärta och bakningen är en naturlig del av verksamheten under veckan.
  • Utflykter: flera gånger i månaden åker vi på utflykt och äter då vår lunch ute i naturen.
  • Gruppgymnastik, rulledans, sång och musik: dessa aktiviteter finns det möjlighet att delta i varje vecka, två fredagar i månaden finns även möjlighet att sjunga karaoke och dansa tillsammans med kunder från övriga grupper som ett trevligt avslut på veckan.
  • Data: vi arbetar med bland annat bilder, CD bränning och skapar egna alster som receptsamlingar och almanackor. 
  • Legoarbete: på Heden finns en grupp som utför legoarbete åt Faluplast.
  • Förrådet: Här finns vårt förråd som man har möjlighet att arbeta i. Från förrådet kan våra egna verksamheter, boenden och personliga assistenter beställa varor såsom rengöringsmedel, hushållspapper, kontorsvaror mm som vi sedan levererar.

Telefon: 0278-253 34, 073-460 29 88, 070-190 96 45


Hjorten och Renen
Här bedrivs verksamheter i en lugn och harmonisk miljö och vi arbetar utifrån ett strukturerat arbetssätt för bland annat brukare med autism. Vi arbetar med långsiktiga mål och tar fasta på personlig utveckling och ökad social kompetens. Utöver individuella sysselsättningar och aktiviteter går vi här bland annat på utflykter, bakar, sjunger och på Renen lagar vi vår lunch själv.

Telefonnummer till Hjorten: 072-589 57 11, 072-589 57 12
Telefonnummer till Renen: 0278- 104 21

Lunden
I Karlslunds servicehus finns Lunden som riktar sig till dig som önskar en lättare sysselsättning. Här läser, sjunger och pysslar vi. Lunden har även en del jobb med rörklämmor och med att tvätta leksaker åt en förskola.

Telefon: 0278- 257 68

Utegruppen
Utegruppen är lokaliserad vid Bolleberget och arbetar med varierande utomhusarbete som till exempel gallring av skog och röjning av leder samt vedhantering. Gruppen jobbar bland annat med skötsel av utemiljön på Långnäsparken, vid Lokstallarna och på Prästnäsets fritidsområde.
Telefon: 070-327 55 31, 070- 327 55 32, 070-327 55 33, 070-327 55 17, 073 – 274 20 30

 

Förenings- och företagsgrupper:

Ridhuset
Gruppen är ridskolans allt i allo. Vi skottar snö, klipper gräs, målar och lagar. Vi hjälper till i stallet och tar in och ut hästarna från hagen samt sköter klubbens fälttävlansbana. 
Telefon: 073- 275 49 50, 073-274 20 25, 073-270 19 07

SNA Europe
Här arbetar vi i företagets lokaler med företagets produktion. Arbetsuppgifterna består bland annat av etikettering, delmontage av produkter samt montering av displayer.
Telefon: 0278- 321 43

Willys
På Willys finns vi på plats måndag till fredag, vissa dagar tvättar vi kundkorgar och andra dagar hjälper vi till med att bland annat plocka upp varor.

 

Öppna marknaden
Vi kan erbjuda arbete på den öppna marknaden. Vi har tre arbetsanpassare som ansvarar för att hitta arbetsplatser på exempelvis lantbruk, butik, lager, äldreboende, föreningar och liknande

Telefon: 070-650 75 98, 073-461 29 34, 072-207 12 21

DV-samordnare ( Samordnare för daglig verksamhet)
DV-samordnaren har första kontakten med nya kunder, och planerar tillsammans med dem var de ska ha sin arbetsplats hos oss. Om någon vill byta arbetsplats inom daglig verksamhet görs det med hjälp av DV-samordnare. Studiebesök och praktikplaceringar till daglig verksamhet planeras genom DV-samordnaren.
DV-samordnaren är länken mellan daglig verksamhet och gymnasiesärskola, LSS-handläggare, öppna marknadens arbetsanpassare med flera.
DV-samordnare deltar vid behov när det ska göras individuella planer, samordnade individuella planer (SIP) eller genomförandeplaner för kunder i vår verksamhet.

Telefon: 073-461 29 35

 

 

Enhetschef Ann-Helene Björklund

Telefon: 0278 -254 62

 

 

Har du en synpunkt, tyck till här!

Daglig verksamhet

Enhetschef
Ann-Helene Björklund
Skicka e-post
0278-254 62