Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo, stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh, planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Carin Flinck, plankoodinator
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund, planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post