mobackes 2 maj

I augusti påbörjas nyanläggningen av Norra Kilaforsvägen vid Mobackes. Arbetet beräknas pågå hela året till och från med tanke på företagarna i området.

Vad ska göras?

- Nya dagvattenledningar kommer byggas.

- Gatan kommer att byggas om med annan utformning för att höja trafiksäkerheten i området.

- Separata gångbanor kommer tillskapas.

- Nya välstrukturerade parkeringsplatser kommer att anläggas på gatan.

- Korsningen Mejerivägen/Norra Kilaforsvägen kommer att struktureras upp på ett tydligare och mer trafiksäkert sätt.

Trafikreglering

Med tanke på intilliggande verksamheter samt platsens utformning så kommer Norra Kilaforsvägen trafikregleras till ett Gångfartsområde från Mejerivägen och vidare ca 100 meter norrut. Detta görs för att sänka hastigheten på motorfordon och till följd av detta höja trafiksäkerheten.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post gatuenheten@bollnas.se