DSC01705      DSC01703

Skogsvägen foto      skogsvägen1

skogsvägen.JPG      DSC01809.JPG

 

I början av maj startar ombyggnationen av Skogsvägen på delen Poppelvägen-Norrlandsvägen. Arbetet kommer pågå hela sommaren och väntas bli färdigt under sena hösten.

Vad ska göras?

- Befintlig gångbana på norra delen av gatan kommer byggas om till en bredare gång- och cykelväg. Gångbanan på södra sidan av gatan kommer att nyanläggas.

- Gatan kommer att avsmalnas och nybeläggas.

 

Trafikreglering

På sträckan Poppelvägen-Norrlandsvägen kommer det att utföras tre stycken hastighetsdämpande åtgärder. Gatan kommer att smalnas av på två ställen till ca 4 meters körbredd. Korsningen Skogsvägen/Bokvägen kommer att byggas om och körytan för motorfordon kommer att minskas. En mittrefug kommer anläggas i korsningen och kommer medföra att fordon ej genar och kommer på fel sida av vägen.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post gatuenheten@bollnas.se