sbäckv.jpg         bäckvägen1

bäckvägen.JPG         DSC01810.JPG

 

I början av maj börjar ombyggnationen av Södra Bäckvägen. Arbetet väntas pågå hela sommaren och bli klart någon gång under sena hösten. Under fjolåret bytte Helsingevatten ut äldre avloppsledningar. Detta gjorde man även på intilliggande Runvägen. 

Vad ska göras?

- På norra sidan gatan kommer vi anlägga en ny 3,3 meter bred gång- och cykelväg från Växbovägen och vidare österut. Detta görs för att trygga skolvägen för Kilbergsskolans elever. 

- Hela gatan kommer att rustas upp och avsmalnas och nybeläggas.

- Efter semestern påbörjas arbetet med att bygga om Bollnäs Bostäders parkering efter Södra Bäckvägen. Arbetet beräknas vara klart någon gång i slutet av 2016.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post gatuenheten@bollnas.se