Västergatan1     Västergatan2

I början av maj kommer arbetet med Västergatan (mellan Stationsesplanaden och Bondegatan) att påbörjas. Arbetet kommer pågå hela sommaren och slutföras nästa år då en 3,5 meter bred gång- och cykelbana/gångbana kommer anläggas.

Vad ska göras?

- Gammal belysning kommer ersättas av ny.

- Ny gång- och cykelbana och ny gångbana kommer anläggas (klar 2017)

- Gatan kommer att förstärkas bitvis men hela gatan kommer nybeläggas.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post gatuenheten@bollnas.se