I April startar arbetet med en ny gång- och cykelväg vid Nylandsvägen. Arbetet väntas vara färdigt före semestern. Asfalteringen av gång- och cykelvägen kommer dock att påbörjas någon gång under hösten.

Vad ska göras?

- En ny gång- och cykelväg kommer anläggas från gångtunneln i norr till gång- och cykelvägen efter Sjukhusvägen i söder på västra sidan om Nylandsvägen.

- Den lilla gång- och cykelvägsstickan som går ner öster om Nylandsvägen, strax före gångtunneln, kommer att tas bort.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta Gatuenheten via E-post gatuenheten@bollnas.se