• flykt.jpg
  • form.jpg
  • gamla.jpg
  • lakan.jpg
  • lasa.jpg
  • stan.jpg
  • valfard.jpg

Feriearbetena för sommaren 2017 kan sökas av de skolungdomar, hemmahörande i Bollnäs kommun, som är 16 år och inte har barnbidrag under sommaren 2017 samt de som är 17 år. Det vill säga skolungdomar födda 1 juni 1999 - 30 juni 2001.

Platserna lottas ut eftersom det brukar vara fler sökande än platser. I den mån det är möjligt kommer äldre sökande att prioriteras.

• Inom kommunen finns främst feriearbete inom äldreomsorgen, men det finns också platser inom andra områden, t ex omsorg om personer med funktionsnedsättning, förskola/fritids, samt skötsel av idrottsplatser, badplatser, parkskötsel och att arrangera aktiviteter för andra ungdomar.
• Arbetsplatserna är förlagda i hela kommunen och fördelningen kommer, i den mån det är möjligt, att ske med hänsyn till boendeort och kommunikationer.
• Arbetet är på totalt 60 timmar och arbetstiden kan vara förlagd antingen fyra timmar per dag i tre veckor eller sex timmar per dag i två veckor beroende på vad som passar arbetsplatsen bäst.
• Lönen är 75 kr per timme inklusive semesterersättning.

Vanliga arbetsuppgifter inom kommunens verksamheter:

Äldreomsorg: Umgås genom att delta i promenader, vara med under måltiderna, läsa tidning, spela spel, duka, plocka disk och enklare städning, mm.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning: Vara sällskap genom till exempel promenader och utflykter, samtala, spela spel, läsa och enklare städning, mm.

Förskola/Fritids: Leka, lyssna, spela spel, läsa böcker, vara stöd vid påklädning och hjälpa till att duka av och på bord. Var beredd på att vara både inne och ute (kläder efter väder). Följa med på utflykter i närheten och skogen. Eventuellt andra arbetsuppgifter som att måla lekstugor eller liknande.

Idrottsplatser och badplatser: Utomhusarbete, rensa ogräs, städning, enklare målningsarbete.

Park och fastighet: Park- och trädgårdsarbete

Träslottet: Trädgårdsskötsel på Träslottet

Kulturenheten: Anordna aktiviteter för ungdomar i 16-17-årsåldern.

Enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret för de ungdomar som erbjuds arbete inom förskola eller fritids (det ska inte lämnas in vid ansökan, de som erbjuds en plats får mer information).

Asylsökande ungdomar ska ha samordningsnummer samt tillståndet AT-UND (ett undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd).

Ansökningstiden är mellan 17 mars och 7 april. Ansökan görs via: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=2c57ded9a0a5

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Susan Almé, Personalkontoret, via tfn 0278-251 21 eller e-post susan.alme@bollnas.se.

Passar du för Sveriges viktigaste jobb?

Sommarjobba som kulturarbetare