Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Administration
förskola
- fakturafrågor 
- skolplatsen
- avgiftstaxa

Skicka e-post
0278 - 256 80

Telefontider
Mån 8-9 & 13-15
Tis 8-9 & 13-15
Ons 13-15
Tors 8-9, 13-15 & 16-18
Fre 8-9 & 13-15

Drop-in-frågor
utan att boka
Stadshuset
Kundcenter 
Torsdagar 16-18

Tyck till här!