Förskoleklassen är en frivillig skolform för sexåringar. De allra flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass. Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Administration
- förskola
- fritidshem

Britt-Marie Wallberg
Skicka e-post
0278 - 250 07

Margareta Wängdahl
Skicka e-post
0278 - 257 81

Telefontider
Mån 8-9 & 13-15
Tis 8-9 & 13-15
Ons 13-15
Tors 8-9, 13-15 & 16-18
Fre 8-9 & 13-15

Drop-in-frågor
utan att boka
Stadshuset
Kundcenter 
Torsdagar 16-18

Tyck till här!