I Bollnäs kommun finns åtta fristående förskolor. Dessa har fått tillstånd av Bollnäs kommun att bedriva förskola. 
Om du som förälder vill välja en fristående förskola till ditt barn, kontakta då respektive förskola direkt för att ställa barnet i deras barnomsorgskö.
Man kan även välja att stå både i Bollnäs kommuns barnomsorgskö och i de fristående förskolornas kö.
Backstugans förskola (Ren) 
Fjällmyra förskola (Gärdet) 
Julibackens förskola (Kilafors) 
Killevippens förskola(Västansjö) 
Lekstugans förskola (Arbrå) 
Pilens förskola (Söräng) 


I Bollnäs kommun finns också sex friskolor inom grundskolan, fem skolor är f-6 inriktade och en skola är 7-9 inriktad. 
Om ni vill veta mer om dem så ta kontakt med var och en av dem.
Edenskolan  med kristen inriktning. 
Fri att växa - Växsjö Byskola 
Lust och Lära  (7-9 skola)
Sörängs skola externallinknewwindow
Västansjö byskola 
Segersta nya skola


Inom kommunen finns också fristående gymnasieskolor:
Hälsingegymnasiet 
Naturlära i Hälsingland  
Friskolan Nytorp  externallinknewwindow
Nytorps Hästgymnasium