• flykt.jpg
  • form.jpg
  • gamla.jpg
  • lakan.jpg
  • lasa.jpg
  • stan.jpg
  • valfard.jpg

Bollnäs kommun erbjuder under sommaren 2017 en månads praktik för 18 st yrkeshögskole-, högskole- eller universitetsstuderande.

Den sökande ska bo i Bollnäs kommun eller ha bott i Bollnäs kommun när studierna påbörjades. Utbildningen får inte vara avslutad. Praktikplatserna går i första hand till de som bedriver studier på heltid. Studenter som tidigare har haft högskolepraktik hos Bollnäs kommun kan inte få ytterligare högskolepraktikplats under sommaren 2017.

Lönen är 125 kr/timme inklusive semesterersättning.

Arbetsuppgifter finns i år inom följande områden:

Bollnäs sporthall – Träningsgenomgångar i gym, kundservice, administration och receptionsarbete samt lokalvård vid Bollnäs Sporthall.

Samhällsplanering – delta i arbete med detalj- och översiktsplaner, inventerings- och sammanställningsarbete, redovisning med hjälp av GIS-verktyg.

Bygglov – delta i tillsynsarbete. Självständigt genomföra inventeringar och upprätta sammanställningar, rapporter och planer.

Personalkontoret – personalarbete. Lämplig utbildning är personalvetarprogrammet.

Bollnäs Konsthall – utställningsvärd/butik. Information och kassahantering. Öppethållande av konsthallen och försäljning i muséets butik. Personen bör vara ansvarstagande, utåtriktad och konstintresserad.

Bollnässtaden: Guide och informatör. Värdskap/guidning i muséets permanenta utställning Bollnässtaden om Bollnäs lokalhistoria. Bör vara utåtriktad och intresserad av historia. Språkkunskaper stort plus.

Världsarvet - världsarvsgården Gästgivars i Vallsta. Guide/turistinformatör Kassahantering. Personen bör vara utåtriktad och intresserad av historia. Språkkunskaper stort plus.

Världsarvet – besökscentrum Träslottet: Turistinformation och försäljning

Turistbyrån – uppdatera turistinformation på sociala medier, bemöta och vägleda turister som kontaktar turistbyrån.

Bibliotek – Olika datalösningar, statistik, fysiskt biblioteksarbete, utforma listor, barn- och ungdomsverksamhet och datahjälp för besökare.

Kulturenheten - Leda feriearbetande ungdomar som arrangerar aktiviteter för andra ungdomar. Pedagogisk kunskap och gärna med någon form av ungdomsinriktning eller serviceinriktning i sin högskoleutbildning

Ansökan gör du via formuläret nedan!

Bifoga personligt brev, CV och intyg om genomförda kurser för pågående utbildning.

Ansökningstiden är mellan 17 mars och 7 april.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Susan Almé, personalkontoret på tel. 0278-251 21 eller via susan.alme@bollnas.se

Passar du för Sveriges viktigaste jobb?

Sommarjobba som kulturarbetare