• 08.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 07.jpg
  • 01.jpg
  • 06.jpg
  • 05.jpg

 programmering1 20be3

Den 2017-03-09 tog regering beslut om förändringar i kursplanerna, i korta drag handlar det om att programmering kommer in samt förstärkningar av digital text och källkritik. Läs mer här.

Läroplan och jämförelser hittar du här.

Överblick av läroplansförändringarna
Följande sidor kommer från Pedagog Trelleborg och de ger en tydlig bild över ändringarna.

Läroplan 2018 - Digitala skolan

Programmering i läroplanen 2018

En bra start i 4-6 kan vara att titta på "Programmera mera" samt lektionstipsen från serien eller kanse andra säsongen på serien. eller så kan du boka en kurs till ditt arbetslag

Inspirationsmaterial

Förutom Pedagog Trelleborg vill vi tipsa om tre andra sidor, Årstaskolans kursportal samt digitala lektioner och kurser från Internetstiftelsen.

Digitala lektioner Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.

Internetkurser, källkritik, digitalisering, programmering mm

Kursportalen från Årstaskolan, programmering mm


För de som deltagit i Mediecentrums programmeringsdag finns en sammanställning av innehållet här.

 

 

Mediecentrum

Besöksadress:
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-250 76

 

 

no hate
 
 

Hjärta