• 05.jpg
  • 08.jpg
  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg
  • 07.jpg
  • 06.jpg

 

Den 2017-03-09 tog regering beslut om förändringar i kursplanerna, i korta drag handlar det om att programmering kommer in samt förstärkningar av digital text och källkritik. Läs mer här.

Läroplan och jämförelser hittar du här.

Nya skrivningar under ”Centralt innehåll” i  kursplanerna för matematik i grundskolan:

• Algebra i årskurs 1–3: Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

• Algebra i årskurs 4–6 samt årskurs 7-9: Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella/olika programmeringsmiljöer.

 En bra start i 4-6 kan vara att titta på "Programmera mera" samt lektionstipsen från serien eller kanse andra säsongen på serien. eller så kan du boka en kurs till ditt arbetslag

Inspirationsmaterial

Pedagog Trelleborg har gjort flera riktigt bra resurser, en site om kursplaneförändringarna och en om specifikt programmering. Sidorna innehåller konkreta exempel på hur du kan arbeta i olika ämnen och åldrar. Mycket bra sidor som vi rekommenderar varmt!

Läroplan 2018 - Digitala skolan

Programmering i läroplanen 2018

Sidorna innehåller det mesta du kan tänka dig behöva, det finns länkar till resurser och kurser och allt är kopplat till läroplanen...

Tre andra sidor som vi vill tipsa om är Årstaskolans kursportal samt digitala lektioner och kurser från Internetstiftelsen.

Digitala lektioner Digitala lektioner är en satsning från Internetstiftelsen i Sverige, IIS, vars syfte är att vara en öppen digital lärresurs för att möta de läroplansändringar som sker hösten 2018 när digital kompetens och programmering skrivs in i läroplanen.

Internetkurser, källkritik, digitalisering, programmering mm

Kursportalen från Årstaskolan, programmering mm

 

Analog programmering (förskola - 6) Övningar som kan göras utan digital enhet.

Programmering på iPad (f-9)- länk Swift playground

Blue-bot (f-9) 

Studiocode (one hour code) (2-9) 

Scratch (3-9) 

Textprogrammering ( 7-9)

 

 

 

Mediecentrum

Besöksadress:
Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278-250 76

 

 

no hate
 
 

Hjärta