Välkommen till modersmålsenheten

Enligt Skollagen 2010:800, 10 kap. 7§ samt 11 kap. 10§ ska elev som har en vårdnadshavare med annat modersmål än svenska erbjudas modersmålsundervisning.

För att vara berättigad till modersmålsundervisning ska språket vara elevens dagliga umgängesspråk i hemmet samt att eleven även ska ha grundläggande kunskaper i språket. Vidare krävs att det finns lämplig lärare att anställa samt att det måste vara minst fem elever som efterfrågar undervisningen.

I Bollnäs kommun erbjuds för tillfället modersmålsundervisning i följande språk:

  • Arabiska
  • Kurdiska
  • Somaliska
  • Persiska
  • Thailändska
  • Engelska
  • Ryska
  • Finska
  • Tigrinia

Om du som vårdnadshavare vill att ditt barn ska läsa modersmål ansöker du om det med hjälp av blanketten här. Formellt är det ditt barns rektor som beslutar om rätten till modersmålsundervisning.

I Bollnäs kommun är modersmålsundervisningen organiserad i en modersmålsenhet som har sin bas på Nyhamre skola. Modersmålslärarna servar elever från kommunens samtliga grundskolor. Modersmålsundervisning kan ges på skolan där eleven går. Är det få elever på en skola, som önskar ett språk, kan undervisningen ges på annan skola för att på så sätt bilda en större undervisningsgrupp. Om eleven måste åka till annan skola för att få sin undervisning står Bollnäs kommun för elevens resekostnader. 

All modersmålsundervisning ska ligga utanför elevens ordinarie schema. Detta för att den inte ska konkurrera med undervisning i andra ämnen.

Nationella minoritetsspråk

För de nationella minoritetsspråken ( Finska, Meänkeili, Samiska, Romani Chib och Jiddisch ) gäller andra regler. Se info om dem till vänster under Nationella minoritetsspråk.

Studiehandledning

Modersmålsenheten organiserar studiehandledning för elever med annat modersmål än svenska. Mer information om denna verksamhet finns under rubriken Studiehandledning till vänster.

Om du har frågor om modersmålsundervisning, minoritetsspråk eller studiehandledning kontakta:

Lars Ahlström, chef för modersmålsenheten
070-663 71 33, e-post lars.ahlstrom@bollnas.se

Tyck till här!