BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Tid tisdagen den 7 mars 2017 kl. 08:30
Plats Sessionssalen, stadshuset, plan 6
Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt,
tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se.

OBS! Allmänhetens frågestund är mellan kl 11:00-11:30

Kristoffer Lindberg
ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
• Allmänhetens frågestund
• Sammanträdets öppnande
• Val av justerande. Justering äger rum på kommunkansliet, 2017-03-09, kl 16:00
• UppropInnehållsförteckning
Allmänhetens frågestund
1 Kvalitetskvadraten 2016-2017 - "Ledning, organisation och utveckling" - 2
2 Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ställning
3 Bokslut 2016
4 Investeringsbudget 2018 med investeringsbehov 2019-2022
5 Konsekvensutredning angående rätt till skolskjuts vid val av annan skola än den anvisade
6 Utredning av möjligheter att tillgodose verksamhetens önskemål om aula på Alirskolan
7 Redovisning av delegerade och besvarade medborgarförslag 2016
8 Bevakningslista för barn- och utbildningsnämnden
9 Framtidens skola i Bollnäs - särskilda profiler och inriktningar
10 Skolinspektionens tillsyn
11 Drogvaneundersökning (Öckerömodellen) - rapport
12 Arbetsmiljöverkets inspektion av huvudmannen gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet - skolledares arbetssituation
13 Anmälan av delegeringsbeslut
14 Anmälan av rapporter

pdfLänk till hela kallelsen i pdf-format184.76 KB

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01