KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN
Tid Torsdagen den 9 mars 2017 kl. 08:30
Plats Sessionssalen, plan 6, stadshuset
Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt,
tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se.

Marie Centerwall
ordförande


FÖREDRAGNINGSLISTA
• Allmänhetens frågestund
• Sammanträdets öppnande
• Val av justerande
Justering äger rum på kommunkansliet,
Måndagen den 13 mars 2017, kl. 13.00
• Upprop

Innehållsförteckning
1 Fri Wi-fi på Brotorget
2 Internationella frågor och vänortssamarbete
3 Öckerö drogvaneundersökning 2016
4 Hälsoläge och bestämningsfaktorer för Bollnäs april 2016 – Rapport från Samhällsmedicin Region Gävleborg
5 Lupp 2016 – lokal uppföljning av ungdomspolitiken
6 Lärarlönelyftet
7 Framtidens kök i Bollnäs kommun – återrapport
8 Intresseanmälan Tillitsdelegationen
9 Initiativ till samverkan Bryggan – återrapport
10 Revidering av reglemente för socialnämnden
11 Uppföljning av beslut i andra nämnder 2017
12 Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2017
13 Ansökan projektmedel 2017 för integration
14 Återrapport av uppdrag om att utreda lämpliga och strategiska ställen för att installera laddstolpar för elbilar och laddhybrider i Bollnäs kommun
15 Återrapport för ombyggnation av ventilation i Kilafors skola
16 Tilläggsanslag investeringar 2017
17 Resultatrapporter 2017
18 Uppföljning av budgetbeslut 2017
19 Anpassning till budget och effektivisering av verksamheterna för år 2017 och framåt
20 Bokslut 2016 för kommunstyrelsen
21 Internkontrollplan 2016 – kommunstyrelsen
22 Investeringsbudget 2018 med plan 2019-2022 för kommunstyrelsen

pdfHela kallelsen i pdf-format321.59 KB

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01