Kallelse till Miljö- och byggnämndens sammanträde, onsdagen den 15 mars, klockan 9:00. Plats: Sessionssalen, Plan 6, Stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt, tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se 

Fredrik Skoglund
ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, torsdagen 16 mars, klockan 15:00
  • Upprop

 
Hela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01