Kallelse till Kulturnämndens sammanträde, tisdagen den 14 mars, klockan 08:30. Plats: Ida-Kristinarummet, Kulturhuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt, tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se 

Helena Englund
ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Allmänhetens frågestund
  • Sammanträdets öppnande
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunkansliet, 2017-03-16, klockan 15:30
  • Upprop

Hela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01