Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 27 mars kl. 17:00 i Sessionssalen, plan 6, Stadshuset.

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt, tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se 

Stefan Permickels
ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

  • Sammanträdets öppnande
  • Upprop
  • Val av justerande
    Justering äger rum på kommunstyrelsekontoret, onsdagen den 29 mars, kl. 13:00
  • Godkännande av kungörelse för sammanträdet

 

Länk till hela kallelsen

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01