KALLELSE
Tid: Onsdagen den 2 maj 2018 kl. 08.30
Plats: Sessionssalen
Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekretraren så snart som möjligt, tfn 0278-257 29, e-post elin.dofs@bollnas.se

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avsermyndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagdauppgifter. Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.

Erika Engberg
ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Allmänhetens frågestund
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerande
   Justering äger rum på kommunkansliet, 3 maj 15.00

Innehållsförteckning
1 Resultatrapporter 2018
2 Bevakning av ärenden 2018
3 Information i socialnämnden 2018
4 Anmälan av delegeringsbeslut 2018
5 Meddelanden 2018
6 Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st. LVU (1)
7 Övervägande om umgängesbegränsning enligt 14 § 2 st. LVU (2)

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01