KALLELSE
Tid Torsdagen den 3 maj 2018 kl. 08:30
Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset
Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt,tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda uppgifter.Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till nämndens ledamöter. Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter.

Marie Centerwallordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA
Allmänhetens frågestund
Sammanträdets öppnande
Upprop
Val av justerande
Justering äger rum på kommunkansliet, måndagen den 7 maj 2018, kl. 11.30

Innehållsförteckning
1 Utredning om ekonomiska och juridiska förutsättningar att bilda ett fastighetsbolag
2 Information om verkställande av beslutade investeringar på Långnäs
3 Uppföljning av projekt mellan Bollnäs kommun, Bollnäs GIF Bandy och Sparbanksstiftelsen Nya
4 Uppdrag till kulturnämnden om att sätta samman en grupp, som styr och vägleder upplåtandet av en grafittivägg
5 Remiss – alkoholreklam i sociala medier m.m. (SOU 2017:113)
6 Samverkansplattform mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet
7 Gemensam upphandling 2.0 när Gävle lämnar Inköp Gävleborg
8 Uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret 2016, 2017
9 Besvarande av motion om nylagad mat på kommunens äldreboenden
10 Kommunens firmatecknare 2015-2018
11 Anmälan av delegeringsbeslut
12 Delgivningar i kommunstyrelsen
13 Uppföljning av beslut i andra nämnder 2018
14 Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 2018
15 Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 – Kommunalförbundet södra Hälsingland
16 Årsredovisning och ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 – Hälsinglands Utbildningsförbund
17 Uppföljning internkontroll 2017
18 Resultatrapporter 2018
19 Investeringsbudget 2019 med plan 2020-2023

Hela kallelsen i pdf-format

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Måndag-onsdag
08.00-16.30

Torsdag
08.00-18.00

Fredag
08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01