Notarius publicus, som betyder offentlig skrivare på latin, är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Länsstyrelsen förordnar notarius publicus.

Notarius publicus är en enskild person som utses av länsstyrelsen. Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med att:

  • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar.
  • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas, eller då förseglingar sätts på eller bryts.
  • Kontrollera lotteridragningar och lotta ut eller makulera obligationer, aktier eller andra värdehandlingar efter annan kontroll eller undersökning.
  • Lämna redogörelse för sina iakttagelser.
  • Ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man.
  • Bekräfta att en myndighet eller person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder, eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.


Notarius Publicus

Mari Lundquist
Juristbyrån
Västra Parkgatan 2
826 31 SÖDERHAMN 

Telefon: 0270-151 20, 070-522 64 45
e-post: mari.lundquist@juristbyran.com

Kundcenter
Stadshuset

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Öppettider:
Mån-ons 08.00-16.30
Tors 08.00-18.00
Fre 08.00-15.00

Skicka e-post
0278-250 01