Boka tid hos handläggare om du behöver rådgivning i samband med inlämning av årsräkning 2017.

Handläggare kommer att finnas tillgängliga för inlämning och rådgivning på sjukhusvägen 39 i Bollnäs följande dagar:

Onsdag 7 februari, onsdag 21 februari och onsdag 28 februari.

Obs! Endast bokade besök gäller.

För tidsbokning ring 0278-25004 eller maila till:

overformyndare@bollnas.se

Grundutbildning/information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vi kommer att hålla en utbildning för dig som vill bli god man/förvaltare den 21 februari klockan 14 - 16. Plats: Sjukhusvägen 39, Bollnäs.

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se eller på telefonnr 0278-250 04 senast fredag 16 februari. Välkommen!

Lunchstängt

Från och med den 20/6 2017 så kommer överförmyndarenheten att ha lunchstängt mellan kl. 12.00 - 13.00.

Ett nummer in

Från 1 april 2017 kommer Överförmyndarenheten för Bollnäs, Ovanåker och Ljusdals kommuner byta telefonnummer till 0278-25004. Tidigare telefonnummer till enheten upphör att gälla i och med detta byte.

Detta gör vi för att öka tillgängligheten och minska sårbarheten då flertalet av enhetens anställda kommer att hjälpas åt att svara på detta nummer.

 


 Överförmyndarenheten har flyttat från Stadshuset

Från och med den 1 december 2016 är Överförmyndarenhetens besöksadress Sjukhusvägen 39, 821 31 Bollnäs. Endast bokade besök.


I varje svensk kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares,förvaltares och gode mäns förvaltning och efter ansökan eller anmälan utreda behovet av nämnda insatser.

Detta för att inte rättsförluster skall uppstå för dem som av olika anledningar inte kan förvalta sin egendom, föra sin talan och tillvarata sina rättigheter.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige och verksamheten styrs av föräldrabalken. Överförmyndarens verksamhet står i sin tur under tillsyn av Länsstyrelsen och besluten kan överklagas hos Tingsrätten.

Information angående Överförmyndarverksamheten

Bollnäs- Ljusdal och Ovanåkers kommun har beslutat att ingå i ett samarbete kring överförmyndarfrågor. Från den 23 maj 2011 ingår dessa kommuner i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs.

Bakgrunden till det fattade beslutet är bland annat att man behöver stärka verksamheterna i respektive kommun och öka rättssäkerheten. Överförmyndarnämnden eller Överförmyndaren finns fortfarande kvar i respektive kommuner, det är endast handläggningen som flyttas till den gemensamma enheten.

Bollnäs och Ovanåkers kommuner har sedan 1 januari 2015 en gemensam överförmyndarnämnd. Nämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare.

Besök och besöksadress:
För att boka in besök, kontakta oss via telefon eller e-post för tidsbokning. Sjukhusvägen 39 i Bollnäs

Handlingar skickas till:
Överförmyndarenheten, 821 80 Bollnäs

Övriga kontaktuppgifter:
E-post