Ängslunda-ext

Boendemiljö

Ängslunda består av 57 boendeplatser och åtta platser för återkommande korttidsvistelse, fördelat på fem enheter. Bollnäs Bostäder äger och ansvarar för underhåll och skötsel av huset. Ängslunda har även Sinnenas trädgård, boulebana och upplevelserum som alla kan besöka. 

 

Kvalitetsarbete - värdegrund

Vi som arbetar på särskilt boende i Arbrå, arbetar för att du som brukare ska känna trygghet och delaktighet.
För oss är det viktigt att jobba med utgångspunkt från den värdegrund som regleras i Socialtjänstlagen och som säger att ”Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”.

Inom Arbrå äldreomsorg arbetar vi med att utveckla denna värdegrund. Vi påbörjade detta arbete 2011 och fortsätter fortlöpande, bland annat genomfördes studiecirklar för personalen under 2013.Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs , klicka här: mer om värdegrund

Det betyder att vi vill erbjuda
- Insatser av god kvalité
- Ett gott bemötande av våra brukare och deras anhöriga
- Individanpassning och delaktighet i beslut och insatser
- Upplevelse av trygghet
- Upplevelse av social samvaro och en innehållsrik vardag.

Detta arbetar vi för att leva upp till bland annat genom att en utsedd kontaktman tillsammans med brukare skriver en genomförandeplan där brukaren får möjlighet att påverka hur vardagen formas utifrån egna önskemål.
Vi har en engagerad och professionell personalgrupp som erbjuder god omvårdnad och god service – dygnet runt.

 

 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2016.För att läsa resultatet för Ängslunda kan du klicka här: pdfÄngslunda 2016

 
Informations/aktivitetsteam

De personer som ingår i detta team ansvarar för planering av aktiviteter och underhållning. De tar dessutom gärna emot studiebesök samt åker ut och informerar om vår verksamhet.
Har ni frågor ring Cecilia Klang: 0278-254 17 eller skicka e-post till cecilia.klang@bollnas.se

 


Synpunkter 

Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)


Samverkan med anhöriga - anhörigråd

Inom Arbrå äldreomsorg finns  ett anhörigråd – det består av representanter för anhöriga i särskilt boende. Dessa träffas fyra gånger per år tillsammans med områdets enhetschefer. Vid dessa träffar diskuteras aktuella frågor inom våra verksamheter.
Är du intresserad av att ingå i anhörigrådet? Eller har du något du tycker vi borde ta upp?

Ring Cecilia Klang: 0278-254 17 eller skicka e-post till cecilia.klang@bollnas.se

 

Aktiviteter och underhållning

Ängslunda anordnar en hel del aktiviteter och underhållning under året. Se program här: pdfÄngslunda nöjeskalender 2017

Återkommande och regelbundna aktiviteter hittar du här: pdfAktiviteter på Ängslunda

Detta händer på Ängslunda: pdfvecka 12 och pdfvecka 13

 

Måltider

På Ängslunda serveras det varje dag frukost, lunch, middag och mellanmål. 
Mellanmålen tillagas på respektive enhet. 
Till lunch finns det två alternativ att välja mellan.
För den som behöver specialkost finns det givetvis att tillgå.

Alla måltider serveras utifrån önskemål i gemensamt matrum eller i den egna lägenheten.


Hälso- och sjukvård

På Ängslunda finns sjuksköterskor dygnet runt. Vardagar även sjukgymnast och arbetsterapeut. 
Läkare finns att tillgå från Arbrå Hälsocentral.

Sjuksköterskor Ängslunda:

Våning A och B Margareta Perssontelefonnummer: 070-627 02 56

Våning A4 och D Marianne Nygren , telefonnummer 070-627 02 50

Våning C Eva Jansson, telefonnummer  073-274 64 40

 

Service - vi kan erbjuda dig tillgång till: 

Frisör: Dam och herrklippning tidsbeställning i receptionen 0278-254 14 måndag-fredag

 Fotvård: Tidsbeställning 070-343 85 88 Ulrika Januseiwicz

 Minibutik: öppet dagligen 08.00-10.00 och 12.00-15:00. 

 Rehabenheten: Öppet måndag - fredag  08.00-16.00 

 Ängslunda Mat & café: Vi serverar dagligen en liten frukostbuffé, dagens lunch och ett lättare kvällsmål. Läs mer här om öppettider och priser: pdfÄngslunda Mat och Café

 

Om du har behov av boende under tiden du besöker anhöriga på Ängslunda finns möjligheter att hyra vårt anhörigrum . Läs mer här: pdfAnhörigrum

 

Besöks- och postadress:

Arbrå äldreomsorg
Ängslunda
Hälsingegatan 43
820 10 Arbrå

 Telefon till:

 Reception: 0278-254 14

 Ängslunda A4: 0278-254 10

 Ängslunda A: 0278-254 09

Ängslunda B: 0278-254 11

 Ängslunda C: 0278-254 12

 Ängslunda D: 0278- 254 13

  panorama-aldre

Har du en synpunkt, tyck till här!

Ängslunda
Hälsingegatan 42
820 10 Arbrå

Enhetschef
Cecilia Klang

Skicka e-post
0278-254 17

Enhetschef
Inga-lill Alfredsson

Skicka e-post
0278-254 19