Hällagården exteriör

Boendemiljö

Hällagården består av 24 platser fördelade på tre enheter. Bollnäs bostäder äger och ansvarar för skötseln och underhållet av fastigheten. Det finns fyra hemtjänstgrupper i området.

Kvalitetsarbete

Vi som arbetar inom särskilt boende i Kilafors äldreomsorg strävar att bygga vår verksamhet på socialtjänstlagens intentioner gällande värdegrund.
”Socialtjänstens verksamhet, som rör omsorgen om äldre, ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande".
Detta gör vi genom att varje brukare får en utsedd kontaktman. Brukare och kontaktman upprättar tillsammans en genomförandeplan som grundar sig på brukarens önskemål om hur vardagen ska utformas.
Under 2012-2013 gick samtlig personal inom äldreomsorgen studiecirklar för att arbeta fram en gemensam värdegrund. Om du vill läsa mer om värdegrunden inom äldreomsorgen i Bollnäs, klicka här: mer om värdegrund

 

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i äldreboenden 2017.För att läsa resultatet för Hällagården kan du klicka här: pdfHällagården

Synpunkter

Vårt mål är att du skall känna dig nöjd med den omvårdnad och service vi tillhandahåller.
Vi uppskattar att du hör av dig med synpunkter kring vår verksamhet. Du kan prata direkt med omvårdnadspersonalen eller enhetschefen. Du kan också lämna synpunkt direkt här på hemsidan, klicka på Synpunkten (uppe till höger på denna sida)

Samverkan med anhöriga

Förtroenderåd finns sedan länge inom Kilafors äldreomsorg. Några gånger om år träffas representanter från boende, personal, intresseorganisationer och diskuterar vad som är bra och mindre bra inom verksamheten. Om du vill veta mer om förtroenderådet kan du ringa till enhetschef Marie Norgren, 0278- 254 37 eller e-posta marie.norgren@bollnas.se

 

Måltider

Köket på Hällagården lagar mat till alla våningarna på Hällagården. 
Det finns en restaurang i anslutning till köket som har öppet alla dagar i veckan - Restaurang Solgläntan 
Öppettider: frukost 08.30 - 09.30,  lunch 12.00-13.30. Varmt välkomna!

 

Underhållning och aktiviteter på Hällagården

Träffpunkt Hällagården anordnas varannan vecka med underhållning. Program för våren 2018 hittar du här: pdfTräffpunkt Hällagården

Bingo varje  onsdag  i ett samarbete mellan Röda korset och Segersta PRO .Samlingssalen kl.14,00. Hjärtligt välkomna! 

Kom och spela kort! Alla tisdagar  kl.16,00 i upplevelserummet! Välkomna önskar PRO Segersta.

Högläsning i upplevelserummet varje måndag 14.00.Läs mer här:   pdfHögläsning

Förmiddagsfika serveras måndag-fredag kl.10,00 i MIC Café. Pris 10,00kr

Alla måndagar kl 10.30-11.15 är det sittgympa i samlingssalen.

 

Service

Rehabenheten öppet måndag-fredag 07.00-15.30

 

Hälso- och sjukvård

På Hällagården finns det tillgång till sjuksköterskor dygnet runt. På vardagar finns tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast. Läkare finns att tillgå från Kilafors hälsocentral.

Sjuksköterskor :
Vån.1, 2, 3 Nina Pettersson  telefon 070-582 09 17
Vån. 4 Lena Berggren  telefon 070-696 46 67

Kontaktuppgifter

Telefon till administration, vardagar 0278-254 22

Besöks- och postadress: 

Kilafors äldreomsorg
Hällagården
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Enhetschef särskilt boende:
Marie Norgren
Telefon: 0278-254 37

 

Telefon till gruppboende: 

Våning 1: 0278-254 23
Våning 2: 0278-254 24
Våning 3: 0278-254 25
Våning 4: 0278-254 26

Nattpersonal: 0278-254 31

 

panorama-aldre

Hällagården
Hällagatan 32
823 30 Kilafors

Enhetschef
Marie Norgren

Skicka e-post
0278-254 37

Har du en synpunkt, tyck till här!