Val av skola för läsåret 2017-2018 är nu klart och för att se vilken skola ni blivit placerade på loggar du in på Skolplatsen. För att välja skola måste du skaffa e-legitimation/BankID. Om du inte har tillgång till dator eller vill ha personlig hjälp med skolvalet kan du boka tid för besök, du finner kontaktuppgifter till höger. Ta med giltig id-handling till besöket.

 

Praktiskt flöde

 

Plupp1webb 

 

Skaffa e-legitimation

 

 


En vårdnadshavare gör skolvalet i kommunens e-tjänst för val av skola. Båda vårdnadshavarna behöver ha e-legitimation/bankID för att kunna följa skolvalsprocessen digitalt. Var och en av vårdnadshavarna ska godkänna ansökan i e-tjänsten. Mer information om e-legitimation och hur du skaffar den kan du läsa om på Skatteverkets hemsida.

 

 

Plupp2 2 webb 

 

Välj ut era önskemål

 

 


Välj först ut vilka två skolor du och ditt barn är intresserade av innan ni gör ansökan i e-tjänsten. Länkar till grundskolornas hemsidor finns i menyn här till vänster. 

 

 

Plupp3webb 

 

Logga in

 

 


E-tjänsten finner du på sidan https://bollnas.skolplatsen.se och du loggar in med hjälp av din e-legitimation/bankID. Vill du läsa mer om e-tjänsten kan du göra det på sidan Information om Skolplatsen

 

 

Plupp4webb 

 

Gör ditt skolval

 

 


När du loggat in i e-tjänsten klickar du på "Val av skola årskurs 7" eller "Val av skola förskoleklass". Sedan måste du välja två skolor, du prioriterar dina val i systemet. Därefter bekräftar du dina val genom att klicka på "Uppdatera ansökan". I de fall barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan i Skolplatsen. 

När du är klar med ditt val av skola kan du även ansöka om fritidshemsplats via samma e-tjänst (gäller barn mellan 6-12 år) 

 

 

Plupp5 5 webb 

 

Placeringsbesked senast 6 april 2017 - OBS! Försenat

 

 


Senast den 6 april 2017 skickas ett placeringsbesked ut som bekräftar vilken skolplats ditt barn fått. Har du angett e-postadress skickas beskedet dit. Beskedet finns även under "Administrera ansökan" när du loggar in. OBS! handläggningen av förskoleklassplaceringen är försenad och vi återkommer med besked så fort vi kan. Valet för årskurs 7 rullar på enligt plan och besked ska skickas senast 6 april.

 

 

Plupp6webb 

 

Uppsägning av befintlig placering

 

 


Om ditt barn idag går på en förskola eller ett familjedaghem, ska du själv säga upp platsen. Uppsägningstiden är en månad. Du säger upp platsen under ”Barnomsorg” i e-tjänsten.