gullvivan

Bollnäs kommun kan bland annat erbjuda hemtjänst, särskilt boende, korttidsvistelse och trygghetstelefon för dig som är äldre och i behov av stöd och hjälp. För ansökan tar du kontakt med en biståndshandläggare 

 

Äldreomsorgsplan
Äldreomsorgen i Bollnäs kommun har arbetat fram en omsorgsplan som beskriver de olika verksamheterna.Den beskriver också vilka utvecklingsområden som finns inom äldreomsorgen och hur man kommer att arbeta med dem: pdfÄldreomsorgsplan 2016-2025

 

Resultat från Socialstyrelsens undersökning 2016
Socialstyrelsen har gjort en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvalitén i hemtjänst och äldreboenden 2016. Resultatet för Bollnäs visar bland annat att de äldre är nöjda med det bemötande de får av omvårdnadspersonalen, både inom de särskilda boendena och hemtjänsten.

Om du vill veta mer om resultaten för de olika särskilda boendena eller hemtjänstområden -klicka på nedanstående länkar för att se en sammanställning:

pdfHemtjänsten i Bollnäs kommun 

pdfSärskilda boenden i Bollnäs kommun

För att se resultatet för de olika enheterna inom de särskilda boendena och de olika hemtjänstområdena, läs mer på olika enheternas egna sidor.

Hemtjänst
Bollnäs hemtjänstArbrå hemtjänst, Kilafors hemtjänst och Rengsjö hemtjänst

Särskilda boendena:
Hamrelund , KarlslundGutenbergHällagården och Ängslunda 

          

Ansvarig verksamhetschef för socialförvaltningens verksamheter för äldre är Eva Lahenkorva. Telefonnummer 0278-252 75

Har du en synpunkt, tyck till här!